Dnia 08 listopada uczniowie uczestniczący w zajęciach dodatkowych z doradztwa zawodowego, wykonywali plakat przedstawiający różne zawody. Młodzież wycinała z kolorowych  gazet postacie oraz przedmioty, które kojarzą im się z jakimś zawodem/pracą. Uczniowie tak sprytnie znajdowali przykłady, że zabrakło miejsca na dużym papierze. Na koniec każdy wybrał trzy obrazki i pięknie je opowiedział, wspominając o charakterze zawodu i cechach osobowości  pracownika, które są przydatne w pracy.

Skip to content