Zajęcia z doradztwa zawodowego cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzisiejszego dnia tzn. 18 października, uczniowie wykonywali plakat na gazetkę nt. wymagań na stanowiska pracy w zawodzie kucharz, murarz i pomocnik obsługi hotelowej. Wypisywali cechy osobowości pracownika wyżej wymienionych zawodów, dokładnie dobierając i selekcjonując przykłady do każdego z nich. Ukończony plakat zostanie powieszony na tablicy w holu szkoły. Zachęcamy więc wszystkich uczniów do czytania gazetek, a w szczególności przyszłych absolwentów każdego z kierunków kształcenia w Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej nr 5.

Skip to content