W związku z realizacją projektu systemowego pn:” Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w miesiącu październiku uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogli skorzystać z warsztatów z doradztwa zawodowego.
Celem zajęć było przygotowanie uczniów do umiejętnego planowania swojej kariery zawodowej. Przygotowanie uczniów do racjonalnego korzystania z oferty pracy, wykształcenie umiejętności określania przez uczniów swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań
i wykorzystywania ich przy planowaniu swojej ścieżki zawodowej. Ponadto wykształcenia nawyku radzenia sobie w sytuacjach trudnych
w przypadku niepowodzeń, szukania rozwiązań w sytuacjach kryzysowych.

Zajęcia odbywały się regularnie według ustalonego harmonogramu
w dwóch grupach, z których każda miała do zrealizowania po 15 godzin. Warsztaty prowadziła nauczycielka naszej szkoły –
p. Magdalena Jeka, która posiada pełne kwalifikacje do prowadzenia tego przedmiotu.
Na warsztatach uczniowie poznali zasady poprawnego zachowania się na rozmowie kwalifikacyjnej, uczyli się pisać CV, list motywacyjny. Wypełniali kwestionariusz zainteresowań zawodowych, poznali typy osobowości wg Hollanda itp.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i wielką uwagą wśród uczniów, może dlatego że są świadomi, jak ciężko jest w tych czasach znaleźć pracę.

Skip to content