Stawiamy na rowery!!! Czyli jak zdobywamy kartę rowerową

   Tak, jak cały postępowy i nowoczesny świat, stawiamy na rowery. Dlaczego? Bo są ekologiczne (nie wytwarzają spalin czyli nie zatruwają naszych miast i nie przyczyniają się do globalnych zmian klimatycznych – efekt cieplarniany); bo przyczyniają się do zachowania zdrowia; bo są tanie w eksploatacji; bo rozwijają społecznie…

    Już od kilkunastu lat propagujemy zdrowy styl życia, w którym to umiejętność jazdy na rowerze jest bardzo ważna oraz wdrażamy dzieci do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z rowerów.

   Kwiecień, maj i czerwiec, jak tylko pozwala na to pogoda, stoją pod znakiem ćwiczeń na ścieżce rowerowej i przygotowań do egzaminu na kartę rowerową.

   Dysponujemy w tej chwili piękną ścieżką rowerową, taborem blisko dziesięciu rowerów, który dzięki dobrej woli sponsorów, koleżanek i kolegów stale się powiększa, licznymi kaskami i kamizelkami, pomocami do nauki przepisów ruch drogowego. To bogate zaplecze sprzętowe funkcjonuje głównie dzięki naszemu specjaliście do spraw technicznych panu Arturowi Jakuszowi.

   W tym roku już po raz czternasty uczniowie przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. W kolejnych latach, poczynając od roku 2000 kartę zdobywało odpowiednio: 21, 25, 11, 35, 23, 10, 16, 17, 6, 24, 14, 17, 13 osób. Znakiem szczególnym jest to, że przygotowujemy również dzieci z zespołów edukacyjno-terapeutycznych, niektóre z nich pomyślnie zdają egzamin.

   W tym roku nie było inaczej, odnowiliśmy naszą ścieżkę i przeprowadziliśmy cykl przygotowań zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym. Do części teoretycznej przystąpiło 16 osób, zdało 14, a część praktyczną, pod okiem panów policjantów z policji drogowej zdało 12 osób (7 ze szkoły podstawowej, 2 osoby z gimnazjum, 3 z zespołów edukacyjno-terapeutycznych). Niezdany egzamin nie oznacza przekreślenia szans na zdobycie karty, zwykle w następnym roku uczniowie ponawiają próbę i kartę otrzymują.

    Cykl przygotowań i sam egzamin odbywa się pod kierunkiem zespołu nauczycieli: Hanna Kazimierczuk, Artur Jakusz, Wanda Politowska.

   W tym roku dołączyły do nas panie Jagna Bochentyn oraz Ryta Leszczyńska.

Podziękowanie

    Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie składają serdeczne podziękowanie Panu Bogdanowi Kropidłowskiemu, oraz Panu Arturowi Krieglowi za przeprowadzenie w tym roku egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania sekcji ruchu drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie za długoletnią współpracę. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Bogdana Kropidłowskiego, który już od kilku lat jest zawsze obecny podczas egzaminu, dziękujemy mu za wyrozumiałość, cierpliwość i umiejętne podejście do naszych dzieci. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Skip to content