Po raz kolejny w dniu 9 marca 2016 r. odbyły się w naszej szkole zajęcia w ramach programu profilaktyki antynikotynowej „Znajdź właściwe rozwiązanie” pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tym razem były to zajęcia pod hasłem „Naucz mówić się, NIE”.

Warsztaty dostarczyły młodym ludziom podstawowej wiedzy na temat nikotyny i jej oddziaływania na organizm człowieka, umiejętność powstrzymania się od palenia i stworzenie „mody” na niepalenie papierosów. Zajęcia podzielone były na 2 etapy. Pierwszym z nich była prezentacja multimedialna o negatywnym wpływie palenia papierosów na człowieka oraz jego otoczenie. Druga część zajęć miała charakter warsztatowy. Zadaniem uczniów było rozwiązanie krzyżówki o tematyce antynikotynowej oraz kolorowanie obrazków zachęcających do niepalenia papierosów. Młodzi ludzie zapoznali się z negatywnymi skutkami uzależnienia od tytoniu. Wychowankowie rozmawiali o konsekwencjach, jakie palenie wywiera na życie i zdrowie człowieka. Prowadzący zajęcia p. Andrzej Tomalak przedstawił uczniom propozycje umiejętności odmawiania, gdy ktoś poczęstuje nas papierosem. Miejmy nadzieję, że ukazane skutki palenia papierosów skutecznie odstraszyły uczniów do ich palenia. Zajęcia pomogły zrozumieć uczniom, jak bardzo negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka ma palenie papierosów.

Skip to content