Nowy regulamin dożywiania.


Od 1 lutego 2016r. w PZKS będzie obowiązywał nowy regulamin korzystania z dożywiania w szkole. Regulamin do wglądu
w sekretariacie szkoły, wychowawcy klasy i na stronie internetowej placówki (www.sosw-wejherowo.pl)

Najistotniejsze zmiany dotyczą odpłatności za posiłki:

1. Opłaty należy wnosić do 28 dnia miesiąca poprzedzającego żywienie (na przykład do 28 sierpnia należy dokonać wpłaty za wrzesień).

2. Opłaty należy wnosić w kasie placówki ( w księgowości) lub u wychowawcy klasy, jeśli pozyskacie Państwo taką zgodę od niego.

3. Na podstawie dowodu wpłaty za dany miesiąc pedagog przyjmie zgłoszenie i wyda abonament w postaci karty.

4. Wychowawca, który przyjął pieniądze za wyżywienie od dziecka jest zobowiązany wnieść opłatę do kasy placówki w imieniu rodzica.

5. Uczniowie (rodzice/opiekunowie) korzystający z posiłków mają obowiązek zgłoszenia swojej nieobecności w dniu poprzedzającym wydanie posiłku, w sekretariacie szkoły do godziny 10.00, jeżeli chcą skorzystać ze zwrotu opłaty za wyżywienie. W przypadku nieobecności sekretarki należy poinformować wychowawcę klasy.
Wychowawca klasy niezwłocznie informuje pedagoga o nieobecności ucznia .

6. Rodzice uczniów, którzy korzystają z posiłków refundowanych również mają obowiązek zgłaszać nieobecność dziecka w szkole.

Regulamin

word

Skip to content