Szanowni Państwo!

W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2016r „Wyprawka szkolna” informuję, że istnieje możliwość dofinansowania do zakupu podręczników
do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla Państwa córki / syna. Pomoc może być udzielona uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty 350 zł dla ucznia klasy III gimnazjum,
kwoty 390 zł dla ucznia zasadniczej szkoły zawodowej, 192,5 zł dla uczniów specjalnej szkoły przysposabiającej do pracy.
.
Wykaz obowiązujących podręczników jest dostępny u wychowawcy klasy.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z dofinansowania proszę:
1. Wypełnić starannie załączony wniosek i złożyć go w sekretariacie szkoły
lub u pedagoga szkolnego.
2. Na fakturę VAT (imienną na rodzica/ opiekuna) zakupić podręczniki zgodnie
z otrzymanym wykazem
3. Fakturę dostarczyć do pedagoga szkolnego.

UWAGA:
 NIEPRZEKRACZALNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
TO 15 września 2016r.
 NIEPRZEKRACZALNY TERMIN SKŁADANIA FAKTUR
TO 30 października 2016r.
 Jeśli zakupili państwo podręczniki już wcześniej, to wraz z wnioskiem należy złożyć rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników (druk oświadczenia dostępny u pedagoga szkoły)

Po otrzymaniu wniosków i faktur/ oświadczeń od wszystkich zainteresowanych rodziców zostaną one przekazane do Urzędu Miejskiego w Wejherowie wraz z kopiami orzeczeń uczniów. W odpowiednim czasie zostaną Państwo poinformowani, gdzie i kiedy należy odebrać przyznane przez Urząd Miejski dofinansowanie.

Jednocześnie informujemy Państwa, iż w tym roku szkolnym
z programu „Wyprawka szkolna”, zwracane będą fundusze wydane
na zakup podręczników, natomiast zakup ćwiczeń oraz atlasów nie będzie dofinansowany.

Spis podręczników na rok szkolny 2016/2017

Bez tytułu

WNIOSEK

word

SPIS PODRĘCZNIKÓW DLA GIMNAZJUM

word

SPIS PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY ZAWODOWEJ

 

word

SPIS PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

Skip to content